The Birdhouse hecht belang aan uw privacy. Daarom streven wij ernaar om uw gegevens op een transparante en wettelijk manier te verwerken. Via deze privacyverklaring willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we?

Bij het inschrijven voor het acceleratorprogramma en of Birdhouse services:

 • Start-up naam
 • Vennootschap
 • Adres
 • BTW/ondernemingsnummer
 • Voornaam en naam
 • GSM-nummer
 • E-mail
 • Gegevens en informatie over uw dossier
 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief:
 • Voornaam en naam
 • E-mail

Als u zich registreert voor één van onze events:

 • Voornaam en naam
 • E-mail
 • Onderneming (indien van toepassing)
 • Verwerkingsdoeleinden
 • Inschrijving voor het acceleratorprogramma

De gegevens die u deelt tijdens de applicatie voor ons acceleratorprogramma worden gebruikt voor het evalueren van uw kandidatuur en de opvolging van uw dossier (bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor pitches, speeddates, verdediging…). Ze worden tevens gebruikt om contact met u op te nemen om feedback door te geven en/of uw eventuele aanvaarding of weigering voor ons programma mee te delen.

Bij het appliceren voor ons programma wordt u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. U kan zich hiervoor steeds uitschrijven via de nieuwsbrief (vermelding onderaan) of door een mail te sturen naar hello@gobirdhouse.com.

Birdhouse Services

De gegevens die worden gedeeld bij de inschrijving voor Birdhouse services volgen dezelfde procedure als hierboven vermeld voor het acceleratorprogramma. De gegevens die worden gedeeld tijdens het project worden enkel gebruikt voor het goed uitvoeren van de opdracht. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld en zullen verwijderd worden na afloop van de opdracht.

Nieuwsbrieven

Indien u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrieven, rechtstreeks of bij toetreding tot het acceleratorprogramma, zal The Birdhouse uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over o.a. interessante blogposts, aankomende evenementen en vacatures via een nieuwsbrief.

In iedere nieuwsbrief krijgt u de mogelijkheid om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, maar dit is ook mogelijk door een mail te sturen naar hello@gobirdhouse.com.

Registratie voor onze events

Bij de registratie voor onze events via Eventbrite vragen we uw voornaam, naam, e-mailadres en indien van toepassing uw onderneming te delen met ons. Deze gegevens worden louter gebruikt om uw tickets te bezorgen en kunnen enkel gedeeld worden met onze partners zonder directe marketingdoeleinden. De gegevens worden na afloop van het event niet opgeslagen in ons klantenbestand, maar worden wel bijgehouden door Eventbrite (zie Bewaarperiode).

Bij het bezoeken van onze website

Om jouw ervaring op onze website te optimaliseren en vanwege marketingdoeleinden hebben we een Facebook Pixel geïnstalleerd. Daarnaast werken met Google Analytics om onze webanalyse te optimaliseren en onze marketing aan te passen aan de noden van onze gebruikers.

Op deze manier kunnen we ook onze website in aanpassen om hem zo gebruiksvriendelijk te maken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van onze doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze partners (Belfius en EY) en de Birdhouse Mentoren.

The Birdhouse garandeert dat onze partners de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van deze persoonsgegevens.

The Birdhouse garandeert dat de Birdhouse Mentoren enkel recht tot inzage van uw persoonsgegevens voor de redenen gesteld in Verwerkingsdoeleinden – Applicatie voor het acceleratorprogramma.

Bewaarperiode

Indien u toegelaten bent tot ons acceleratorprogramma, worden uw gegevens niet gewist uit ons bestand. Indien u niet wordt toegelaten tot ons acceleratorprogramma na applicatie worden uw gegevens 5 (vijf) jaar bijgehouden om u op de hoogte te stellen van het verdere verloop van The Birdhouse, het acceleratorprogramma en events via de nieuwsbrief. Hiervoor kan u zich echter ten allen tijde voor uitschrijven, zie Applicatie voor acceleratorprogramma.

De persoonsgegevens na het aanmelden voor onze nieuwsbrieven worden bewaard tot 5 (vijf) jaar na uitschrijving op onze nieuwsbrief. Indien u zich nadien niet opnieuw heeft aangemeld worden uw gegevens verwijderd uit onze databank.

De gegevens na registratie voor onze events worden niet bewaard door The Birdhouse na afloop van het door u geregistreerde event, echter wel door eventbrite. Zie de privacyverklaring van eventbrite op www.eventbrite.com.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
U heeft te allen tijde recht op gratis inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Dit kan u doorvoeren door een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag door te geven aan The Birdhouse, Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent of via hello@gobirdhouse.com. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, dient u bij deze aanvraag een kopie van uw ID mee te geven.