Het programma loopt vier maanden. We vragen dat minstens één founder zich fulltime vrijmaakt om aan het programma deel te nemen. We verwachten dat je als founder(s) aanwezig bent tijdens vaste workshops en andere momenten. Daarover word je steeds tijdig geïnformeerd, zodat je die kunt inplannen.