Geld is iets waar iedere start-up behoefte aan heeft. Zeker als je grootse groeiplannen hebt. Maar wat is nu het juiste moment om extern kapitaal op te gaan halen? Om dat te kunnen inschatten, is het belangrijk om eerst de doelen te bepalen die je de komende tijd wilt bereiken. Waar wil je staan op korte en lange termijn?

Redenen om kapitaal op te halen

Start-ups halen kapitaal op voor uiteenlopende doelen. Hieronder lees je enkele van de meest voorkomende. Vink je één of meerdere van de stellingen af? Dan is nu misschien het juiste moment om kapitaal op te halen.

 • Ik wil mijn team uitbreiden
 • Ik zoek (extra) kantoorruimte
 • Ik heb extra werkkapitaal nodig voor de lonen van mijn medewerkers
 • Ik zoek versterking van mijn Raad van Bestuur
 • Ik wil snel exponentieel groeien met mijn bedrijf
 • Ik wil internationaliseren
 • Ik wil de concurrentie voorblijven
 • Ik wil een grote campagne lanceren om veel potentiële klanten te kunnen bereiken

Maak je doelen concreet

Om de toekomstige kosten van je doelen beter in te kunnen schatten, is het belangrijk om die concreet te formuleren als SMART-doelstelling. Zo maak je ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en plak je er een concrete Tijdsperiode op om jezelf een deadline te geven. Bijvoorbeeld:

 • Binnen drie maanden wil ik mijn eerste salesmedewerker aannemen.
 • Binnen zes maanden wil ik dat 10% van mijn klantenbestand uit Nederland komt.
 • Binnen een jaar wil ik mijn wekelijkse productie verviervoudigen van 20 naar 80 units.

Hoeveel geld heb je nodig?

Nu je doelen concreet en SMART zijn, is het tijd om de beoogde kosten ervan in je financieel plan te gieten. Het financieel plan stel je op voor een specifieke periode, bijvoorbeeld voor de komende drie jaar. De kosten van je doelstellingen combineer je met alle andere toekomstige (recurrente) kosten, van werknemerskosten tot de huur van je kantoor.

De volgende stap is het inschatten van je inkomsten voor de komende periode. Dat doe je bij voorkeur via het bottom-up principe. Hierbij schat je op basis van je huidige omzet welk percentage van de markt je kan opeisen en welke inkomsten daarbij horen. Met dit totaalbedrag op papier, kan je het verschil uitrekenen tussen de beoogde kosten en de omzet. Het resultaat hiervan is het minimumbedrag aan funding waar je naar op zoek kan gaan.

Jouw start-up, 100% investor ready?
Download onze funding gids voor start-ups!