Skillz

www.skillz.be

Skillz organiseert opleidingen voor kinderen tijdens de naschoolse opvang: nieuwe lessen in een vertrouwde omgeving, minder rondrijden voor de ouders, en dat zonder enig administratief meerwerk voor de scholen.

Skillz is een jonge VZW die jongeren hun passie leert ontdekken. Te veel volwassenen zitten in een job waar ze niet 100% gelukkig zijn. “Door kinderen al van jongs af nieuwe vaardigheden leren ontdekken en ontwikkelen, hopen we hen te sturen naar een job waar hun passie echt in ligt.”

Daarom biedt Skillz voor kinderen in naschoolse opvang opleidingen aan die niet in het schoolcurriculum. Leren programmeren, Engels voor de jongsten en creatief schrijven zijn enkele van de aangeboden onderwerpen. De kinderen blijven in hun vertrouwde schoolomgeving en kunnen nieuwe vaardigheden aanleren om zo hun werkelijke passie te ontdekken.

Doordat de kinderen op school blijven voor de extra opleidingen, hoeven de ouders die dag niet om klokslag vier uur aan de schoolpoort te staan en moeten ze minder rondrijden op woensdagnamiddag of zaterdag om hun kind naar extra lessen te brengen.

Directies van scholen hebben een extra aanbod in naschoolse opvang zonder administratief meerwerk. Alle inschrijvingen, betalingen en administratieve verwerkingen gebeuren via het platform van Skillz.

“Door kinderen al van jongs af nieuwe vaardigheden leren ontdekken en ontwikkelen, hopen we hen te sturen naar een job waar hun passie echt in ligt”