Lawren.io

www.lawren.io

Lawren.io is een legaltech chatbotoplossing voor advocaten en bedrijven. De focus ligt op vereenvoudigde klant intake, het creëren van intelligente contracten en automatisering van legal research. Lawren.io is afgestapt van het juridische vakjargon en houdt de klanten intake laagdrempelig. 

De website chatbot laat de klant kiezen uit 11 begrijpbare topics en vraagt naar zijn probleemomschrijving. Vervolgens licht hij de expertise van het kantoor toe, de volgende stappen en plant hij indien gewenst een afspraak in. Nadien ontvangt de advocaat een memo met de klant zijn probleemomschrijving én o.b.v. AI ook relevante juridische bronnen. Zo is de advocaat zonder inspanning voorbereid voor de eerste meeting met de klant.

Daarnaast bevat Lawren.io ook een contract bot die de klant eenvoudige vragen stelt over diens gewenst contract. Dit vervangt ellenlange telefoontjes tussen klant en advocaat. De klant kan toelichting vragen als hij iets niet begrijpt. Na de chat ontvangt de advocaat zijn eigen template contract ingevuld op basis van de voorkeuren van de klant. Bedrijven gebruiken de contract bot om de uniformiteit van hun contracten te bewaren en zo de compliance te verhogen.

More than your legal assistant