iFLUX lanceerde een nieuwe én bewezen monitoringtechniek om de snelheid en richting van grondwaterstroming en vervuiling in de bodem te bepalen. Op basis van een gepatenteerde meettechnologie, in combinatie met een specifieke data-interpretatiemethode kunnen ze een accuraat en betrouwbaar beeld van waterfluxen onder de grond garanderen. Die inzichten laten hun klanten toe om saneringsprojecten sneller en efficiënter uit te voeren en de totale kost van die werken drastisch te verminderen.

Met hun totaalservice voor fluxmetingen richten ze zich tot milieudeskundigen die bodemsaneringsprojecten begeleiden. Om de kwaliteit van de aangeleverde meetresultaten te verzekeren, staat iFLUX garant voor het volledige meet- en analysetraject. Milieudeskundigen kunnen vervolgens met deze betrouwbare gegevens aan de slag voor het bepalen van de verspreidingsrisico’s en het verder optimaliseren van het saneringsdossier.

iFLUX is een spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Universiteit Antwerpen. Goedele Verreydt leidde jarenlang het onderzoek en de ontwikkeling van de unieke iFLUX technologie. Ze is zo op internationaal vlak uitgegroeid tot expert in het domein van de verspreiding van grondwaterverontreiniging.