Human Reef
Mentoren:

Human Reef

www.humanreef.com

Elke dag krijgen bedrijven te maken met moeilijkheden om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld. Ze worstelen met het uitvoeren van hun eigen strategie en medewerkers voelen zich niet verbonden met die strategie. Daar wil Human Reef verandering in brengen!

Human Reef is een softwarebedrijf dat met zijn strategie-executieplatform helpt om strategie om te zetten in realiteit door meer wendbaarheid en transparantie in te bouwen.

Natuur is de grootste inspiratie van Human Reef en daarom wordt vertrokken vanuit een model voor strategie-uitvoering gebaseerd op wat de natuur ons leert. Bedrijven kunnen namelijk georganiseerd worden als levende ecosystemen die snel kunnen inspelen op veranderingen door een adaptieve organisatiestructuur.

Het Human Reef Platform helpt je om je volledige ecosysteem te visualiseren en om strategie werkbaar te maken door concrete doelstellingen en rollen te gaan formuleren op bedrijfs-, team- en persoonlijk niveau. Dit zorgt voor duurzame en uitvoerige groei voor zowel het bedrijf als de werknemers.

Human Reef begon oorspronkelijk als een consultingbedrijf rond Els De Geyter, maar omdat Els steeds dezelfde problematiek zag bij bedrijven – een ineffectieve strategie, gedemotiveerde werknemers, een gebrek aan werkbare doelen en flexibiliteit… – besloot ze om zelf een softwareoplossing aan te bieden. Zo is Human Reef het voorbije jaar uitgegroeid tot een team van 5 vaste medewerkers.

Het Human Reef Platform wordt nog elke dag verder uitgebreid. In 2019 plant Human Reef nog veel nieuwe features met onder andere een AI die kan signaleren wanneer je doelstellingen in het gedrang komen.

Bedrijven worstelen met het uitvoeren van hun eigen strategie en medewerkers voelen zich er niet mee verbonden. Daar wil Human Reef verandering in brengen!