Contractify

www.contractify.be

Contractify is gespecaliseerd in contractbeheer. Iedereen weet dat je contracten dient te beheren en dat wanneer je dat niet doet, er geld verloren gaat. Toch merken we dat de meeste organisaties hun contracten niet, onvoldoende of op zijn minst inefficiënt beheren. Contracten zitten vaak verspreid over diverse mensen en afdelingen en worden onvoldoende of niet opgevolgd.

Het gevolg hiervan is dat er bijvoorbeeld stilzwijgende verlengingen gebeuren terwijl dat niet de bedoeling was, eindejaarskortingen niet opgevraagd worden, prijsafspraken niet correct opgevolgd worden, tijd verloren gaat in het zoeken naar contracten, contracten niet meer marktconform zijn … Allemaal zaken die je wil vermijden.

Contractify heeft de software ontwikkeld die toelaat om wél je contracten goed én eenvoudig te kunnen beheren en heeft tevens een aantal ondersteunende diensten voor deze organisties die zich willen laten ontzorgen op vlak van hun contractbeheer.

De softwaretool van Contractify zorgt er voor dat:

  • Contracten en de bijhorende documenten centraal beschikbaar zijn
  • Je verwittigd wordt van naderende opzegdata of einddata
  • Je tevens een warning krijgt wanneer er opvolging dient te gebeuren zoals indexering, eindejaarskorting, inplannen onderhoud,…
  • De directie of management zicht heeft op de contractuele afspraken en of deze daadwerkelijk opgevolgd worden.
  • Je snel zicht krijgt op optimalisatiemogelijkheden
  • Je snel zicht krijgt op welke contracten er vermoedelijk nog aanwezig zijn in de organisatie maar nog niet geregistreerd werden

Contractify helpt ook met:

  • Registratie van de lopende contracten bij de opstart
  • Het blijvend opvolgen van de contracten, zoals registratie van nieuwe contracten en updates van bestaande.
  • Nalezen van contractvoorstellen
  • Marktanalyse van je algemene kosten

Contractify is gespecialiseerd in contractbeheer en is de enige partij in België die organisaties hiervoor bijstaat, via software en ondersteunende diensten