Wilfried Van Assche

Wilfried Van Assche

Voorzitter Raad van Bestuur

Als 22-jarige trok Wilfried Van Assche naar Amerika om zijn jongensdroom waar te maken: wonen en werken in het land waar alles mogelijk is. Hij begon er bij Procter & Gamble, het begin van een twintigjarig avontuur dat hem daarna naar Duitsland, Japan, Thailand en Scandinavië bracht. Na twintig jaar keerde Wilfried terug naar België, ondertussen met vrouw en vier kinderen. Hij werd er COO van Ontex dat hij begeleidde bij de overname door het Private Equity fonds, Candover, de tot dan grootste public-to-private operatie in België.

Daarna maakte Wilfried een andere jongensdroom waar: hij ging op de luchthaven werken en werd er de eerste CEO van het geprivatiseerde Brussels Airport. Ondertussen leerde hij ook het ondernemersvak en kocht hij met twee partners een wijngoed in Zuid-Afrika dat ze gedurende een periode van tien jaar hebben uitgebaat. Een zeer leerrijke ervaring met alle ups and downs eigen aan het ondernemen!

Nu is Wilfried nog actief als bestuurder en wil hij zich toeleggen op het begeleiden van jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan en de juiste keuzes moeten maken. “Dat is mijn passie. Hier past mijn werk als mentor van Birdhouse in.”