Als co-founders moet je elkaar in het echt verbinden. Dat doe je met een co-founders agreement. Je maakt hiermee vooraf duidelijke afspraken, om later onaangename verrassingen te vermijden. In dit artikel focussen we op de meest voorkomende struikelblokken voor start-ups die je best vastlegt op papier, zoals de verdeling van aandelen, verantwoordelijkheid en beslissingsrecht.

Wie krijgt wat?

Idealiter verdeel je als start-up de aandelen gelijk over het aantal co-founders. Bijvoorbeeld met 4 oprichters krijgt iedereen 25% van de initiële aandelen. Maar in realiteit wordt het zelden even gelijk verdeeld.

Founders brengen soms in het begin zelf geld in. Het is cruciaal om vooraf af te spreken hoe je dit geld behandelt: als schuld, of wordt het omgezet in aandelen? Maak een afweging volgens de verhouding, inspanning of het kapitaal (financieel, intellectueel, sociaal…) dat de oprichters bijdragen.

Who’s the boss?

In een start-up groeien niet alle domeinen even snel, waardoor je takenpakket soms kan overlappen. Spreek duidelijk af wie waarvoor verantwoordelijk is. Denk goed na waarom die persoon verantwoordelijk is en onder welke omstandigheden. Maak desnoods een duidelijke traditionele afbakening tussen finance, sales, marketing. Kies geen verantwoordelijkheden die je wil hebben, maar kies zaken die je effectief kan realiseren. Hierin is het essentieel dat de founders elkaar versterken qua skills. Een start-up met 3 marketeers als co-founders waarbij niemand know-how heeft over business, administration & operational management, heeft minder kans op slagen dan een goed samengesteld en complementair team.

Who decides?

Welke beslissingen neem je zelf? En welke in samenspraak? Zorg dat het duidelijk is wanneer je een unaniem akkoord moet hebben. Leg dit ook vast in het co-founders agreement. Je kan bijvoorbeeld afspreken dat je voor alle aankopen met een waarde van €25 of lager niemand moet raadplegen.

Belangrijk om in je achterhoofd te houden bij de verdeling van het stemrecht:

  • Koppel het niet altijd aan de hoeveelheid aandelen
  • Maak een onderscheid tussen stem- en niet-stemgerechtigde aandelen

Align

Sommige founders willen een duurzaam bedrijf dat blijft draaien. Anderen werken louter resultaatgericht. Nog anderen willen een tijdelijk project met snelle groei en veel impact. Wanneer je niet op een lijn zit ontstaat er spanning.

“Zal dit voor ons allemaal de hoofdactiviteit zijn?” Een veelgestelde vraag voor starters. Veel conflicten met mede-oprichters komen voort uit misverstanden over hoe toegewijd iedereen is. Zal iemand zijn dagelijkse job houden totdat het bedrijf van de grond komt? Of zal die meewerken vanaf de zijlijn?

Kom je niet tot een gemeenschappelijk doel?

Binnen een start-up lig je misschien nog niet wakker van een eventueel vertrek van een co-founder. Echter is het goed om hierop voorbereid te zijn. Beperk bijvoorbeeld hoe een vertrekkende founder zijn aandelen verkoopt. Opteer als start-up voor het eerste recht om aandelen terug te kopen voordat de vertrekkende co-founder ze aan een extern persoon doorverkoopt.