Meer en meer start-ups richten hun activiteiten op de economie van langer leven. Het feit dat mensen in deze tijden van technologische vooruitgang steeds ouder worden en hun leeftijd op een vitalere manier willen beleven, biedt een vruchtbare bodem met gouden kansen voor jonge bedrijven. Voor hen lanceert Birdhouse, samen met Belfius Insurance, een verticaal acceleratorprogramma onder de noemer Aging & Longevity. Waarom? En waar gaat het programma zich op richten? We bespreken het met Dirk Schyvinck, auteur van het boek ‘Wat als we straks 100 worden?’ en een van de vormgevers van het programma.

We worden ouder

Mensen worden steeds ouder. Momenteel is de gemiddelde levensverwachting in België rond de 81 jaar. Een eeuw geleden lag die nog rond de 55 jaar (bron: Statbel). Volgens Dirk Schyvinck brengt dat niet te missen opportuniteiten met zich mee voor start-ups: “Huidige generaties beleven hun oudere leeftijd op een vitalere manier dan voorgaande generaties. Dat, in combinatie met de technologische mogelijkheden om een langer leven gezonder en leuker te maken, vormt een perfecte mix voor enorme economische mogelijkheden!”

“Het is een algemeen cliché dat ouderen nu éénmaal niet, of veel minder, tech savvy zijn dan de jongere generaties”, vervolgt Schyvinck. “Dat beeld gaat niet meer op; Babyboomers zijn bijvoorbeeld duidelijk veel meer vertrouwd met technologie dan de oudere ‘silent generation’. Bovendien zijn veel 50-plussers door de gevolgen van de coronapandemie zeer behendig geraakt met digitaal thuiswerken en online shopping. Dit zorgde voor een definitieve groeispurt in de aanschaf en gebruik van smart devices in die groep.”

V.l.n.r.: Age experten Dirk Schyvinck en Keren Etkin

50-plussers goed voor markt van 17 biljoen dollar

Volgens Dirk Schyvinck maken 50-plussers in de westerse landen zo rond de 35% van de populatie uit. Het is een groep die gemiddeld stevig spendeert: “50-plussers vertegenwoordigen wereldwijd een markt van meer dan 17 biljoen Amerikaanse dollars. Dat is al minstens zo groot als de economie van Duitsland! In de meeste landen dragen ze zodoende 20 tot 40% bij aan het Bruto Binnenlands Product. In België is dat 23%, en dat gaat alleen nog maar stijgen. Echter wordt deze groep door productontwikkelaars en marketeers al jaren te weinig bediend.

De nieuwe verticale markt van AgeTech is al in het vizier geraakt bij een aantal Amerikaanse en Europese Venture Capitalists. Zo maakte Dominic Endicott (4Gen Ventures) in gesprek met AgeTech experte Keren Etkin (tevens betrokken bij de Birdhouse vertical) de volgende vergelijking: “…als je de 17 biljoen dollar van de longevity-economie vergelijkt met de markt van de financiële diensten, waaruit Fintech is voortgekomen, is die laatste ongeveer 11 biljoen dollar waard. Onderliggend is de longevity-markt dus groter dan die van Fintech.

De grootste maatschappelijke uitdagingen voor Aging & Longevity start-ups

Voor het nieuwe verticale acceleratorprogramma heeft Birdhouse zes grote maatschappelijke uitdagingen gedefinieerd waar start-ups hun pijlen op kunnen richten. Dat deed het samen met Dirk Schyvinck en Keren Etkin (TheGerontechnologist, aging experte uit Israël). Deze uitdagingen vertalen zich in zes domeinen: gezond en fit ouder worden, mentaal & cognitief welzijn, mobiliteit & transport, slim langer zelfstandig wonen & woonzorg, financieel welzijn en sociaal welzijn (buurten om langer samen te leven). Dirk Schyvinck ligt ieder domein toe.

1: Gezond en fit ouder worden

“Langer leven betekent dat er meer ouderen zijn met als gevolg een hoge druk op de algemene gezondheid en de gezondheidszorg. Het zorgen voor de gezondheid wordt een kwestie van preventie en personalisatie, met een toename in zelfzorg gecombineerd met een efficiëntere professionele zorg. Dankzij de inzet van technologie is het doel te streven naar meer autonomie van ouderen, efficiëntie dienstverlening en meer convenience. Voorbeelden van start-ups: het Nederlandse Tover en Waalse Neuropath

2: Mentaal en Cognitief welzijn

“Eén van de grote uitdagingen van de vergrijzing ligt niet alleen in de fysieke, maar juist ook in de mentale gezondheid. Dementie en bij uitbreiding alle vormen van geheugenproblemen vormen een enorme uitdaging. Dankzij innovatie en technologie kan het geheugen gerichter worden geoefend of kan schade worden voorkomen. Birdhouse alumnus VR Medics is een perfect voorbeeld van een start-up die zich in dit domein begeeft.”

3: Mobiliteit & transport

“Dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen, maar ook huizen, buurten en communities zijn vaak niet ontworpen met het oog op een langer leven van bewoners. Daardoor komen ze vaak voor obstakels te staan rond beweging, veiligheid, onafhankelijkheid en socialisering. Er is een grote behoefte aan innovatieve producten, programma’s en diensten die mensen in staat stellen hun veiligheid, kracht, evenwicht, onafhankelijkheid, mobiliteit en vervoer te maximaliseren naarmate ze ouder worden. Denk aan Braze Mobility of Birdhouse alumnus My Add On.”

4: Slim langer zelfstandig wonen & woonzorg

Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat langer thuis wonen, de levensverwachting met één jaar kan verlengen. En hoewel de meerderheid van de ouderen er de voorkeur aan geeft om thuis of in eigen omgeving te blijven wonen, heeft bijvoorbeeld een derde van de 65-plussers hulp nodig bij ten minste één activiteit in het dagelijks leven. Er zijn producten en diensten nodig om hen bij deze dagelijkse activiteiten thuis en in hun nabije omgeving te ondersteunen. Voorbeelden: Cubigo en het Britse Birdie.

Hoplr

5: Sociaal welzijn

“Langer leven betekent ook vaker langer alleen leven. Eenzaamheid en sociale isolatie vormen samen één van de voornaamste uitdagingen van de toekomst. Hoe kunnen we technologie inzetten om ouderen uit isolatie te halen en te zinvol te blijven betrekken bij het brede maatschappelijke leven? Voorbeelden: Birdhouse alumnus Hoplr en het Scandinavische Noisolation.”

6: Financieel welzijn

“Mensen leven langer en de aanpassing van traditionele modellen van werk en pensioen heeft geen gelijke tred gehouden. Om deze toenemende levensverwachting te financieren, moeten we zorgen voor nieuwe mogelijkheden om op latere leeftijd te werken, nieuwe modellen voor de planning en financiering van de zorg en betere manieren om fraude en oplichting te voorkomen. Goede voorbeelden van start-ups zijn SilverBills en My Morpheus.”

Wil jij met jouw start-up het verschil maken in de economie van lang leven?

Lang verhaal kort: de markt van het langer leven, veroudering of vergrijzing biedt op verschillende domeinen prachtige opportuniteiten voor innovatie. Bij Birdhouse gaan we dit ondersteunen met ons nieuwe Aging & Longevity-programma. Is jouw start-up actief in de economie van lang leven? En wil je onder intensieve begeleiding werken aan explosieve groei? Lees hier meer info en schrijf je in.

Nood aan intensieve begeleiding, expertise, kapitaal en het meest waardevolle netwerk voor jouw start-up?