Het is niet altijd vanzelfsprekend voor (Belgische) start-ups om kapitaal op te halen. Daarom heeft Belfius in samenwerking met Birdhouse besloten om maar liefst 10 miljoen euro vrij te maken voor onze start-ups. Maar hoe werkt dat juist? In deze blog bundelen we alvast vier frequently asked questions en leggen we uit hoe de vork in de steel zit.

Wat is het Birdhouse-Belfius fonds?

Belfius Bank & Verzekeringen is partner van Birdhouse. Daarom maakt de bank maar liefst €10 miljoen vrij om te investeren in start-ups die deelnemen aan het Birdhouse-acceleratorprogramma. Het kapitaal is sinds voorjaar 2018 beschikbaar en het initiatief is dus relatief nieuw.

Birdhouse behoudt het recht om via het fonds van Belfius mee te investeren in de deelnemende start-ups. Dit is slechts een volgrecht dat toelaat om mee te participeren, alleen als er een volgende kapitaalronde plaatsvindt. Als je geen kapitaal nodig hebt, kan je niet verplicht worden om kapitaal op te halen. De waardering van de investering, uitgeoefend door dit volgrecht, ligt ook niet vast: dit is te bespreken met andere investeerders en uiteraard met de start-up zelf, op het moment van de investering.

Waarom doen Belfius en Birdhouse dit?

Start-ups hebben doorgaans kapitaal nodig om te groeien. Voordien konden we hen indirect ondersteunen bij het ophalen van kapitaal, door bijvoorbeeld ons netwerk open te stellen of advies te bieden. Met dit fonds is er nu ook een directe manier waarop we onze start-ups kunnen ondersteunen bij het ophalen van kapitaal.

Daarnaast heeft deze aanpak een versterkend effect. Het Belgische investeringslandschap is vandaag nog te vaak risicoschuw, en er is een nood aan meer early stage kapitaal in het ecosysteem. Dat een belangrijke financiële speler zoals Belfius zich nu expliciet achter start-ups schaart, kan dit probleem verhelpen.

De goedkeuring van een institutionele speler als Belfius kan tellen: als zij beslissen als bank te investeren, komen ook andere investeerders sneller over de brug. Het is zeker niet de bedoeling van Belfius om steeds de enige – of lead – investeerder te zijn. Wel om de start-ups vooruit te stuwen in hun groeiverhalen, waarbij er dus voldoende vrije ruimte blijft voor andere investeerders tijdens een kapitaalronde.

Hoe werkt het?

Zoals bij elk investeringsproces moet een start-up pitchen voor het Birdhouse-Belfius fonds (lees zeker hier onze blog over kapitaal ophalen). Een duidelijk verhaal, product en pitch zijn dus onontbeerlijk. Dit fonds heeft trouwens geen sectorfocus; de nadruk ligt vooral op innovatie en de ambitie van de start-up.

Birdhouse zal de start-ups die funding willen van het fonds eerst begeleiden in de verschillende aspecten van hun pitch en voorstel. Daarna moet de start-up het fondsmanagement overtuigen om hen kapitaal te geven.

Tenslotte mikt het fonds vooral op grotere seed of series A rondes en plaatst zich daarmee wel degelijk in het segment van het early stage venture kapitaal.

Is het enkel kapitaal?

Zeker niet. Het Birdhouse-Belfius fonds is het resultaat van een breed partnerschap tussen Belfius en Birdhouse. Belfius ondersteunt de structurele werking van Birdhouse en biedt onze start-ups ook zelf een reeks van ondersteunende diensten, kredieten en verzekeringen. Belfius biedt advies op het gebied van bankieren en verzekeren en geeft ook toegang tot andere kredietvormen die normaal gezien niet voorhanden zijn voor start-ups, zoals bullet leningen. Dat is een bancair krediet dat zeer geschikt is voor start-ups, met de volgende kenmerken als voorbeeld:

 • de lening bedraagt 50.000 euro,
 • het volledige kredietbedrag is slechts terug te betalen na 3 jaar,
 • het heeft een lage rentevoet,
 • het verwacht geen persoonlijkeborgstelling,
 • er zijn geen bijkomstige dossierkosten.

Samengevat:

 • Er is €10 miljoen beschikbaar om te investeren in het kapitaal van start-ups van Birdhouse.
 • Als start-up moet je nog steeds pitchen om kapitaal te krijgen.
 • Het fonds heeft geen sectorfocus, het gaat vooral over seed en series A kapitaal.
 • Birdhouse begeleidt start-ups bij het traject tot investering door Belfius, alsook bij het traject om geld op te halen bij andere investeerders, door onze knowhow en ons netwerk ter beschikking te stellen.
 • Het fonds van Belfius heeft een versterkend effect en kan investeerders mee overtuigen om te investeren.
 • Het gaat niet alleen over kapitaal: Belfius ondersteunt onze start-ups ook met advies, (bullet) leningen en verzekeringen.

Verdere ondersteuning Birdhouse

Naast de zoektocht naar kapitaal ondersteunt Birdhouse de start-ups in het programma met nog heel wat andere zaken. Onder andere via:

 • 45 beschikbare workshops en events per programma (6 maand)
 • mentorship door gedreven en ervaren ondernemers en topmanagers, met meer dan 2000 uren coaching
 • het dienstenaanbod van Birdhouse Services, met freelance CFO en marketing diensten op maat
 • een zeer groot netwerk dat dagelijks actief wordt ingezet om de start-ups vooruit te helpen
 • een leuke office space in Gent of Antwerpen

Die aanpak werpt zijn vruchten af. Sinds het oprichten van Birdhouse in 2016 haalden onze start-ups meer dan €7,5 miljoen in kapitaal op. Het Birdhouse-Belfius fonds ondersteunt deze trend sinds begin dit jaar.