Bart De Waele
Mentor van deze start-ups:

Bart De Waele

CEO Wijs | Managing partner Mandelbrot

“Na 10 jaar in een grote Belgische bank leren wat ik wel en niet wou doen, nam ik in 2006 de sprong naar zelfstandig ondernemerschap. Ik heb Wijs (vroeger gekend als Netlash) uitgebouwd tot een toonaangevend digitaal agentschap. Momenteel werk ik hard om de Mandelbrot groep uit te bouwen.”

Bart is van mening dat ondernemerschap de drijver van onze welvaart is, en dat het ondersteund moet worden. Hij neemt de rol van mentor op zich omdat start-ups hem scherp houden. “Als ik als klankbord en kritische vragensteller mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat met plezier.”

Bart De Waele zal vooral letten op start-ups die voldoende pragmatisch zijn om zich aan te passen aan de realiteit zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Qua identiteit van het team zoekt hij de juiste mix tussen koppigheid en luisterbereidheid.

“Start-ups helpen, houdt mij scherp.”