AcademicLabs

www.academiclabs.co

AcademicLabs streeft ernaar om de optimale matchmaker te zijn in de academische wereld. Hun doel is om onderzoek te faciliteren en transparant te maken door de deeleconomie te introduceren.

De onderzoekswereld bevat een enorme rijkdom aan onderbenutte kennis en state-of-the-art technologieën en infrastructuur. Dit toegankelijk maken en delen is essentieel om nieuwe kennis en technologieën te ontwikkelen. Maar dat is een proces dat steeds complexer, duurder en multidisciplinair wordt. Historische initiatieven hebben geleid tot een dramatische versnippering van het onderzoekslandschap, waar niemand zijn weg nog in vindt. 

Onderzoekspartners vindt men bijgevolg vooral via het zeer beperkte persoonlijk netwerk, waardoor er enorm potentieel op vlak van samenwerkingen en resultaten verloren gaat.

Het online platform van AcademicLabs brengt onderzoeksteams die hun expertise en assets willen delen in kaart. Op die manier kunnen bedrijven en onderzoekers op een systematische manier geschikte partners vinden, in slechts minuten. Via een communitytool wordt die actieve samenwerking verder gefaciliteerd.

Het is de missie van AcademicLabs om iedereen makkelijk toegang te geven tot academische kennis, infrastructuur en technologieën. Onderzoek en innovatie gebeurt op die manier sneller, kwalitatiever, goedkoper en minder risicovol. Zo zien oplossingen voor maatschappelijke problemen sneller en op een duurzame manier het licht.